OLAV GARVIK

Det er Observer Norge som i en medieanalyse fastslår at TV 2 Nyhetene i første halvår i år viet Fremskrittspartiets politikere atskillig større oppmerksomhet enn de fikk i Dagsrevyen.

Observer Norge har basert målingen på alle nyhetssendingene i de to fjernsynskanalene, der norske politikere uttalte seg eller kom til orde på annen måte. Av innslagene i Dagsrevyen hadde Frp en andel på 9 prosent, mens den i TV2 var 15 prosent.

— Bare tilfeldigheter

— Dette forteller ikke noe spesielt, og det må være tilfeldigheter som slår ut. Nyhetsbildet varierer jo, avhengig av hvilke saker som dominerer. Målingen forteller heller ikke hvor lenge intervjuene har vart, svarer nyhetsredaktør Kjell Øvre-Helland i TV 2 i en kommentar til Bergens Tidende.

Han understreker samtidig at det ikke er noe bevisst ønske i TV2 om å fremheve Frp. Men det er et «aktivistisk» parti som har til dels dramatiske løsninger på mange spørsmål. Øvre-Hellands inntrykk er for øvrig at NRK for noen år siden hadde en tendens til å overse Frp mer enn tilfellet er i dag.

KrF-dominans

KrF-politikerne dominerer ellers stort i nyhetsinnslagene når vi ser de to nyhetskanalene under ett. En KrF-politiker uttalte seg i 29 prosent av innslagene der en norsk politiker slapp til. Men avstanden til Høyre er skrumpet noe inn i forhold til tilsvarende måling i fjor. Høyres toppfolk var i første halvår intervjuet i 27 prosent av innslagene. De to regjeringspartiene hadde dermed en andel på 56 prosent, mot 49 i siste halvår i fjor.

For KrFs del er den høye prosentandelen lett å forklare. Statsminister Kjell Magne Bondevik kom for eksempel til orde i nesten hvert femte innslag, mens Dagfinn Høybråten og Valgerd Svarstad Haugland ofte var frempå bl.a. i forbindelse med røykelovdebatten og lederskiftet i KrF.

Arbeiderpartiet var ifølge undersøkelsen atskillig mindre synlig i begge kanalene. I TV 2 kom Ap dessuten i skyggen av Frp, men i Dagsrevyens sendinger deltok Ap-folk i flere av innslagene enn Frp-erne.

Ulikt kildevalg

Henrik Høidahl, som er senior medieanalytiker i Observer Norge, sier til Bergens Tidende at et hovedfunn i undersøkelsen er at det er større bredde i kildevalget i NRK enn i TV 2.

— Men de to kanalene er blitt likere etter hvert i den politiske nyhetsprofilen. Viktigste forskjell fra undersøkelsen i fjor er at TV 2 er blitt mer «topptung» i forhold til KrF, sier Høidahl.

OPPMERKSOMHET: Carl I. Hagen og Frp er oftere å se i TV 2 enn i NRK.<p/> ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN