— Ekspertgruppens forslag til ny arbeidsgivermodell er total skivebom. Dette vil føre til at vi får et strammere og trangere arbeidsmarked, som gjør det vanskeligere for folk med nedsatt arbeidsevne å komme inn i arbeidslivet, sier Frps Robert Eriksson, som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Han sier at den foreslåtte modellen vil stenge døra for de 92.000 funksjonshemmede som i dag står utenfor arbeidslivet og som ønsker seg inn.

Frp er også skeptiske til å øke antall egenmeldingsdager.

— Man kunne selvfølgelig gått inn for 365 egenmeldingsdager, men folk ville ikke ha blitt mer friske av den grunn. De ville bare blitt flyttet fra den ene statistikken til den andre, sier Eriksson.

Eriksson gir sin fulle støtte til forslaget om å gjøre gradert sykmelding til hovedregel.

— Jeg oppfatter dette som om man legger bort regjeringens dårlige forslag om normert sykmelding, noe jeg er svært glad for, sier Eriksson. -