Dette er en gladnyhet for alle landets trygdede og pensjonister, men neppe for regjeringspartiene. Helt uten forvarsel stemte Fremskrittspartiet for et forslag fra Arbeiderpartiet om å oppjustere grunnbeløpet med 0,6 prosent nå, for å ta igjen tidligere etterslep. Ettersom både SV og Senterpartiet hadde varslet sin støtte før avstemningen, fikk forslaget flertall.

Folketrygdens grunnbeløp (1G) er på 54.170 kroner, og 0,6 prosent utgjør 325 kroner. Fordi svært mange ytelser tar utgangspunkt i 1 G, blir virkningen rundt en halv milliard kroner på neste års statsbudsjett i tillegg til det som framgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Frp.

Aps sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen er både glad og overrasket over at et forslag som Arbeiderpartiet i utgangspunktet sto alene om, uventet ble vedtatt i Stortinget.

— Ved vårens trygdeoppgjør mente vi og mange andre at grunnbeløpet i Folketrygden var underregulert med 0,6 prosent. For å rette opp dette på en korrekt måte, fremmet vi forslag i forbindelse med sosialkomiteens budsjett, sier Hanssen til NTB.

I forslaget heter det at Stortinget ber regjeringen ta igjen etterslepet fra pensjonistoppgjøret i juni 2002 før trygdeoppgjøret i 2003. I komiteen var det ingen andre partier som signaliserte sin støtte. -Forslaget lå jo ikke an til å bli vedtatt, og det var ikke oppe i debatten. Ved avstemningen varslet først Senterpartiet at de ville stemme for, og så SV. Ingen andre sa noe, men ved voteringen stemte også Frp for, sier Hanssen.

Voteringer på Stortinget er vanligvis ganske forutsigbare. Denne voteringen ble foretatt to ganger, slik at det ikke er tvil om utfallet.

(NTB)