Med 16 prosents oppslutning skyver hun ordfører Ingmar Ljones (KrF) ut. Det plager ikke bystyremedlem Woldseth.

— Fremgangen for Fremskrittspartiet er uforklarlig, men vi ser den samme tendensen på landsplan, sier Idar Eidset i Opinion. Woldseth er ikke enig.

— Vi har ventet på dette. Etter alt bråket i vinter har velgerne lurt på oss. Nå ser de at Frp er et seriøst parti. De kjenner igjen politikken vår, og sier de vil stemme på oss.

Unge mot Ap

Woldseth gleder seg over Aps problemer.

— Det åpner for regjeringsskifte. Ap har kjørt en høy profil på sykelønn, men har egentlig ønsket seg en endring. Det slår nå tilbake på partiet, sier Woldseth.

Det er særlig bergensere og unge som vender Ap ryggen. I Hordaland har partiet en oppslutning på 21,7 prosent og står i fare for å miste fjerdemandatet.

Sykelønn i fleisen

— Arbeiderpartiet har fått sykelønnsdebatten midt i fleisen. Mens partiet tjente på en tydelig og klar profil da valgkampen startet, preges det nå av interne konflikter, sier Idar Eidset.

Med nød og neppe klarer Rita Tveiten (Ap) å beholde fjerdemandatet. Det er Ingmar Ljones som står nærmest til å ta det fra henne.

Målingen bekrefter en dramatisk utvikling for Ap det siste halve året. I Ap-styrte Bergen sier bare 20 prosent at de vil stemme på partiet. I tillegg er Ap nesten uten tiltrekningskraft på førstegangsvelgerne.

SV og Høyre i sus og dus

Situasjonen er langt lysere for Høyre og SV. Begge fortsetter å sige fremover. Enda mer glede kan partiene finne i bakgrunnstallene.

Både SV og Høyre gjør det godt blant de unge og partilojaliteten er høy. Høyre har en oppslutning på 25,9 prosent, mens SV oppnår 9,5 prosent. SVs andrekandidat Audun Lysbakken lønnes for iherdig valgkampinnsats og ser ut til å kunne sikre seg stortingsplass.

Høyre får på målingen fire mandater og det femte er innen rekkevidde.

Men alt tyder på at partiet har stabilisert seg på rundt 25 prosent.

Høyre og Ap lekker noen velgere til Frp, men mest av alt mobiliserer Frp blant dem som ikke stemte sist.

Venter på sluttspurt

Venstres Lars Sponheim begynner å få liten tid. Velgerne hans er i ferd med å hoppe ned fra gjerdet. Problemet er at de ikke hopper til Venstre.

For Senterpartiet er situasjonen like ille.

— Bare en ny munn- og klovsyke som kan sette EU i et dårlig lys, kan redde partiet fra å gjøre et svært dårlig valg, sier Idar Eidset i Opinion. 1010 personer er spurt. Av dem har 74 prosent oppgitt hvilket parti de vil stemme på.

GLEDER SEG: Fremskrittspartiets Karin S. Woldseth nyter både egen lykke og Aps ulykke.