OLAV GARVIK

Sjefforhandlerne Siv Jensen (Frp) og Jan Tore Sanner (H) virket anspent da de ved 20-tiden i går fortalte at de ville bruke kvelden og natten i nye forsøk på å bli enige om neste års statsbudsjett.

— Regjeringspartiene tar sikte på å legge frem en endelig skisse fredag morgen, sa Sanner, mens Jensen opplyste at Fremskrittspartiets stortingsgruppe er innkalt for å ta endelig avgjørelse. Gruppen møter i dag klokken 12. Slik har praksis vært i Frp de siste årene.

Det ble dermed hektisk aktivitet i regjerings- og partikontorene i hele natt, der rådgivere, statsråder og finanspolitikere i samråd med parlamentariske ledere finregnet på krav og tilbud.

Minst fem milliarder

Når Jan Tore Sanner i dag tidlig overleverer den såkalte skissen, som inneholder mange konkrete endringer av budsjettet, er det i forvissning om at agnet har gode sjanser til å bli slukt av Frp-gruppen.

Frp har som forutsetning for å gå med på et forlik at minst fem milliarder budsjettkroner må endres i partiets favør. Det var den summen Arbeiderpartiet oppnådde ved forliket i fjor høst.

Men det er ikke likegyldig hvilke milliardposter som blir endret.

Det er etter det Bergens Tidende forstår skatteprofilen som fortsatt volder mest hodebry. Frp har siden forhandlingene startet holdt hardnakket på at folk med de laveste lønnsinntekter må få større skattelette enn regjeringen har foreslått. Frp krever større bunnfradrag og justeringer i toppskatten.

Egenandeler som før

Siv Jensen sa til pressen i går kveld at hun ville ikke kommentere enkeltheter i budsjettet, for «det er helheten som er vanskelig.»

Men BT er kjent med at også forslaget om å øke momsen med ett prosentpoeng, til 25 prosent, stadig er en vanskelig nøtt i dragkampen bak de lukkete rom. Frp vil riktignok ikke sette noe ultimatum for å hindre momsøkningen, og vil trolig nøye seg med at matmomsen blir stående på dagens 12 prosent.

Derimot blir regjeringens forslag om å øke egenandelene ved medisinkjøp etter alt å dømme pent og stille lagt til side - akkurat som tidligere.

Som nysgjerrige katter

Arbeiderpartiets finanspolitikere Ranveig Frøiland og Tore Nordtun beveget seg som nysgjerrige katter i forhandlingskorridorene. De var begge overbevist om at det blir en løsning mellom Frp og regjeringen.

— Det bli det, for ellers hadde de ikke sittet sammen så lenge som de nå har gjort, sa Frøiland til Bergens Tidende.

Selv om Sanner og Jensen virket anspent i går kveld, får BT fra flere hold forsikringer om at tonen og klimaet i forhandlingene er bedre enn ved tidligere korsveier. Det ble gjort viktige fremskritt i drøftingene i går ettermiddag, der Frp fikk gjennomslag for en rekke krav.

Denne forhandlingsrunden med regjeringspartiene blir oppfattet som Siv Jensens svenneprøve med sikte på større oppgaver i partiet. Lykkes hun med å oppnå et forlik som hun kan være bekjent av, styrker hun autoriteten med tanke på å avløse Carl I. Hagen som partileder.