Mo legger lørdag frem notatet der samtlige kommuner som hadde Frp-liste ved valget er gjennomgått. Den detaljerte oversikten viser at sentrumspartiene, i motsetning til Høyre, ikke har behandlet Frp særlig godt, skriver Dagsavisen.

Notatet er viktig fordi det er en av tre «tester» på om Frp vil støtte Bondevik-regjeringen. Frps formann Carl I. Hagen lanserte testene i Dagsavisen 1. oktober, og sa at de ville føre til noen viktige avklaringer i forhold til Bondevik-regjeringens videre skjebne. Nå ser det ut til at KrF ikke har bestått kommunetesten.

— Min konklusjon er at vi bør satse på samarbeid med Høyre og ikke sentrum, sier generalsekretær Mo.

Den logiske konsekvensen av dette er at Frp satser på å gå til regjeringsvalg i 2005 på ønsket om en Frp/Høyre-regjering. For å få til dette må Bondevik-regjeringen felles.