Det har gått noen år siden Frp-formann Carl I. Hagen langet ut mot ulike utgrupper, som alenemødre, finnmarkinger og narkomane. Sistnevnte ville han tvangssende til Bjørnøya, for avrusning.

Onsdag får Stortinget et dokument med 52 forslag til en ny ruspolitikk her i landet, signert Frp. Tvang er fortsatt med, men bare mot noen narkomane.

Ikke ett av forslagene handler om redusert tilgjengelighet til alkohol, eller økte straffer for brudd på alkohollovene.

Slikt mener forslagsstiller Harald T Nesvik er kommunale anliggende.

— Jeg har dessuten ikke tro på at en times kortere skjenketid har noen praktisk betydning for alkoholbruken, sier han.

Hverdags-alkoholisme

Frp får støtte for dette synet fra folk som vet hva de snakker om. Ekteparet Bente og Frode Hagen er begge tørrlagte alkoholikere. I mange år har de drevet med arbeid for alkoholikere i Bergen, delvis i samarbeid med Kirkens Bymisjon. De har skrevet flere bøker om den daglige alkoholismen, og de har levert vesentlige innspill til Frps dokument.

— Da jeg gikk på fylla fikk jeg alltid tak i det jeg ville ha. Slik er det også med dem som går på fylla i dag. De får i seg det de vil, uavhengig om kranene stenges en time før eller senere, sier Frode

— Det er ikke ute på byen problemet ligger, det er i hjemmene og på arbeidsplassene.

Bente har dessuten en kjepphest: - Det er ikke bare alkoholikeren som må gjøres totalt avholdende. Også til de narkomane må det stilles slike krav, ikke bare nedtrapping og medisinering.

Frp-modellen

Frps forslag til en bedre rusomsorg følger i grove trekk samme linje som partiets helsepolitikk ellers: Pengene skal følge pasienten, og staten skal ta regningen.

Fastlegen må skjerpe seg, i dag kvir mange fastleger seg for å ta fatt i rusproblemene, mener Frp. Unge mennesker på vei inn i narkohelvete må kunne stoppes med tvang.

— For det får vi sikkert kjeft fra noen psykologer, men det får vi tåle, sier John Alvheims etterfølger som helseguru i Frp, Harald T Nesvik.

Hva synes du om Frps plan? Si din mening i feltet under!

Håvard Bjelland