Partiet er definitivt ikke fornøyd med å få lagtingspresidenten.

Når regjeringsskiftet kommer, er foreløpig umulig å svare på. Det kan trekke ut, både på grunn av misnøye i Frp og på grunn av statsminister Jens Stoltenbergs siste signaler.

Mandag kveld gjorde han det klart at så lenge Frp ikke har bestemt seg, akter han ikke å innlevere noen avskjedssøknad.

Utover mandagen gikk det også gradvis opp for Kjell Magne Bondevik at han i for liten grad hadde innviet Frp-lederen i sitt regjeringsprosjekt.

Knyttet nevene

Dessuten hadde han åpenbart undervurdert det sterke ønsket hos Hagen om å få overta som Stortingets førstepresident etter Kirsti Kolle Grøndahl.

Sammensetningen av det nye presidentskapet i Stortinget har provosert hele Frp. Det sydet i går både blant nye og gjenvalgte Frp-folk. En av dem som knyttet nevene var Arne Sortevik. Ringrever som bl.a. John Alvheim er også innstilt på å vise muskler.

Føler seg neglisjert

Frp-representantene føler seg kraftig tilsidesatt og neglisjert av politikere som de vet er helt avhengig av partiet de neste fire årene.

Det er ikke godt nok at Lodve Solholm fra Møre og Romsdal blir ny lagtingspresident. Bare førstepresidenten — med Hagen selv i setet - er godt nok.

Det gjorde også partilederen selv klinkende klart overfor BT da vi spurte ham om han ikke kunne ha fulgt i Hans J. Røsjordes spor og blitt visepresident.

— Fullstendig uaktuelt, lød meldingen.

Bondevik banket på

Derfor pønsker store deler av Frp-gruppen på å ta hevn og straffe de tre samarbeidspartiene, selv om Carl I. Hagen 47 ganger i løpet av valgkampen sa at han gledet seg til å si «Morna Jens».

Mandag ettermiddag, litt før klokken 14, banket Kjell Magne Bondevik på Hagens dør. De har kontor vegg i vegg i Stortinget. Bondevik hadde lovet å gi ham det femti siders samarbeidsdokumentet fra Sem før pressen fikk det.

Ydmyk og blek

Det var en ydmyk og noe blek statsministerkandidat som uttalte seg til Bergens Tidende like etter at han kom ut fra Hagens kontor:

— Jeg forstår at det er en viss irritasjon i Frp. Det er i så fall beklagelig. Jeg har likevel bedt Frp-gruppen vurdere om ikke den politikken vi har kommet frem til er bedre enn den arbeiderpartiregjeringen står for. Frp har i hele valgkampen sagt at det ønsker en ny regjering, sa Bondevik.

Garderer seg

På pressekonferansen på Sem Gjestegård i Asker senere på kvelden var han ikke mindre usikker på hvordan Frp vil opptre i dagene og ukene fremover:

— Jeg mener nok at sjansen er godt over femti prosent for at vi får en ny regjering. Men det er helt avgjørende at Frp lar seg overbevise om at det er tjent med et skifte.

Bondevik var samtidig engstelig for at et slikt skifte kan dra ut i tid. Dess lenger tid det går før samarbeidsregjeringen slipper til, dess vanskeligere blir det å endre på statsbudsjettet som finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterer torsdag.

Store utskiftninger

Når Stortinget i dag konstituerer seg, som det heter, og velger de seks medlemmene av presidentskapet, blir det store utskiftninger. Etter at Arbeiderpartiets Jørgen Kosmo fra Vestfold er valgt til ny førstepresident, ligger alt til rette for at Høyres nestleder Inge Lønning blir makker og visepresident.

I Odelstinget blir KrFs Odd Holten fra Østfold president og Arbeiderpartiets Berit Brørby Larsen, Oppland, visepresident.

Spenning rundt Ågot Valle

I Lagtinget blir som nevnt Frp'eren Solholm president, mens Karin Andersen fra SV og Hedmark etter alt å dømme blir visepresident. Hun stritter imidlertid kraftig imot. Skulle SV la henne slippe, kan Ågot Valle fra Hordaland bli nødt til å ofre seg. Men Valle er atskillig mer interessert i å bli leder av familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.