Transportbedriftenes Landsforening har undersøkt 60 busselskaper, og kommet fram til at 2-3 prosent av de 100.000 elevene som får skoleskyss, må stå. Det tilsvarer mellom 2.000 og 3.000 skolebarn. 150.000 barn må i dag ta skolebuss.

Frp foreslår i et forslag å forby transport av stående barn og ungdom på skolebussen.

– Saken er at vi gir det dårligste materiellet til ungene våre. I dag er det mer detaljerte forskrifter for dyretransport enn transport av det mest verdifulle vi har. Hvis vi ikke gjøre noe, kommer vi til å angre den dagen det har skjedd en alvorlig ulykke, sier Frps representant i transportkomiteen, Bård Hoksrud.

Torsdag holder Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité en åpen høring om Frp-forslaget.

En SINTEF-rapport fra 1998 viser at rundt 40 skolebarn blir skadd på bussen hvert år, men ingen av skadene som ble rapportert, betegnes som alvorlige.

Trygg Trafikk er også bekymret for situasjonen. I tillegg til et forbud mot ståplasser, ønsker organisasjonen også et påbud om sikkerhetsbelter, skriver Vårt Land.

Også Barneombudet er kritisk til at mange av bussene er så fulle at elevene må stå, skriver avisen.