TRON STRAND

Høyre og Per-Kristian Foss har varslet at de umiddelbart ønsker en åpen høring i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité om regjeringens håndtering av opsjonsbråket.

Venstre og Kristelig Folkeparti støtter Høyre, men etter først å ha stilt seg positive, sier Frp nei til en høring midt i Stortingets sommerferie.

Skal kontrollkomiteen innkalle til høring, betinger det at minst tre av komiteens medlemmer støtter det. Venstre har ikke noe medlem i denne komiteen, mens Høyre og Kristelig Folkeparti har ett hver.

Komiteens leder, Lodve Solholm (Frp), sier at det «ikke blir noen høring nå».

-Vi har diskutert saken. På bakgrunn av bedriftsforsamlingens anmodning om at det bør bli ro rundt Hydro, har vi konkludert med at det ikke er ønskelig med en høring nå. I stedet vil vi komme tilbake til saken når Stortinget kommer sammen til høsten, sier Solholm.

Venstreleder Lars Sponheim sier at partiet støtter en høring, men tar til etterretning at den ikke vil bli avholdt i sommerferien.

-Det hadde vært helt på sin plass med en høring, særlig fordi politiske bajaser som SVs Audun Lysbakken fortsetter hardkjøret mot Reiten og Hydro. Det politisk interessante er regjeringens håndtering, og det faktum at hele saken kunne vært unngått hvis næringsministeren hadde vært på høyden, og reagert på utbetalingens størrelse da han ble informert i juni, sier Sponheim.

Per-Kristian Foss har ønsket en høring for å belyse det han kaller departementets uprofesjonelle håndtering av saken og næringsminister Dag Terje Andersens «usmakelige oppførsel».