Det koster å drive politikk, og det vil koste mer enn valgflesk dersom Frp får gjennomslag for sitt ferske partiprogram.

Gratis ferge og skolebøker

Bergens Tidende har regnet ut hva de mest profilerte sakene vi koste, og kommet frem til følgende kostnadsoverslag:

  • Frp ønsker gratis fergedrift. På oppdrag fra Frps stortingsgruppe har Samferdselsdepartementet tidligere i vår vurdert hva dette vil koste. De konkluderte med at kostnadene vil være i underkant av 1,5 milliarder kroner. Da er statlige og fylkeskommunale tilskudd på nesten 1,4 milliarder kroner holdt utenfor.

Departementet påpeker også at innføring av gratis fergedrift trolig vil føre til økt etterspørsel, og det vil kunne medføre betydelige kostnader i forbindelse med bygging og drift av flere ferger.

  • Gratis skolemat til alle elever i grunnskolen har en anslått kostnad på 2,6 milliarder.
  • Gratis skolebøker til alle i videregående skole vil koste om lag 630 millioner kroner, ifølge Utdannings— og forskningsdepartementet.
  • Frp vil fjerne formuesskatten. For 2004 var denne beregnet å gi en inntekt på 8 milliarder kroner.
  • Partiet vil også fjerne avgifter på arv. I statsbudsjettet for 2005 er budsjettanslaget for arveavgifter nesten 1,9 milliarder kroner.
  • Frp ønsker også å gjeninnføre skattefri kostgodtgjørelse til pendlere. Dette har en prislapp på 180 millioner kroner.

Milliarder til asfalt

I tillegg vedtok partiet denne helgen også en rekke dyre resolusjonsforslag.

  • Frp vil at staten setter av 5 milliarder kroner til reasfaltering, vedlikehold og utbedringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier.
  • Øke forskningsfondet med 50 milliarder kroner.
  • En ramme på 2 milliarder kroner settes av til fornyelse og utskiftning av vitenskapelig utstyr.
  • Sette av 40 millioner til utjevning av nettleie for strømkunder.

I forkant av landsmøtet varslet også Frp at de vil komme med en rekke krav i forbindelse med revidert budsjett. Sletting av sykehusgjelden, innkjøp av nye fly til forsvaret, og nedleggelse av bomstasjoner over hele landet var blant de viktigste kravene. Partiledelsen tallfestet dette til å koste rundt 20 milliarder kroner.

Totalt summerer disse løftene seg til 91,85 milliarder kroner.

- Ikke for folk flest

Leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek, lurer på hvordan Frp har tenkt å finansiere sine vidtrekkende planer.

— Hvis det er slik at de skal betale for alt dette ved hjelp av oljefondet, tar de i realiteten av pensjonen til neste generasjon, mener Aarek.

Han synes også at helgens landsmøtevedtak bryter med partiets eget slagord, «For folk flest».

— Jeg skulle likt å vite hvem Frp regner som «folk flest». Slik som jeg ser dette, rammer partiets politikk vanlige menn og kvinner, i form av dårligere velferdsordninger, et råere arbeidsliv og et svekket kulturtilbud, mener Aarek.

DYRE LØFTER: Frp-formannen Carl I. Hagen fikk i helgen vedtatt et nytt pratiprogram som betyr utgifter over 90 milliarder kroner. FOTO: SCANPIX