– Det hadde vært mer alvorlig hvis regjeringen skulle møte dem, slik det først så ut til. Men embetsmenn er også representanter for det offisielle Norge og gir besøket et snev av legitimitet, sier Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund til NTB.

Høglund mener det vil undergrave det internasjonale presset mot Hamas, hvis norske embetsmenn har samtaler direkte med dem uten at Hamas har kommet med innrømmelser først. Han anklager regjeringen for å vingle i dette spørsmålet.

– Det er merkelig at regjeringen ikke har hatt en klar policy på hvordan de skulle håndtere en slik sak. Jeg tolker det slik at regjeringen har snudd etter å ha fått reaksjoner i løpet av dagen, sier Høglund.

Han avviser ikke muligheten for at den norske regjeringen på et tidspunkt kan ha samtaler med Hamas, men da må organisasjonen først ta avstand fra terror og anerkjenne staten Israel.

– Undergraver vi disse kravene, er jeg redd vi aldri vil få ført Hamas og andre ytterliggående grupper inn på en farbar vei. Hamas har vært ved makten noen uker, og nå må man stå oppreist bak kravene. Så får vi gjøre opp status når den politikken har virket en stund, sier Høglund.