Partiet vil at veiene skal merkes med fra én til fire stjerner avhengig av hvor mange ulykker det har vært på strekningen. Systemet er allerede innført i England, Nederland, Sverige og Spania.

— Med forholdsvis lave investeringer og kostnader oppnår man en dramatisk reduksjon i antall dødsulykker og personskader dersom veiene merkes, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Kenneth Svendsen.

Svendsen sier at hensikten med stjernemerking er å synliggjøre de store trafikkfellene, slik at bilistene kan velge bort ulykkesbelastede veistrekninger.