En ESA-rapport som ble offentliggjort i forrige uke slo fast at flere norske slakterier bryter med regelverket. Mattilsynet har ikke gått ut med informasjon om hvilke slakterier det er snakk om. Frp vil nå pålegge Mattilsynet å offentliggjøre opplysningene.

– Mattilsynet bør pålegges å gjøre forbrukerne kjent med hvilke slakterier som ikke holder mål. Det kan gjøres på samme måte som for restaurantbransjen, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Hans Frode Asmyr til Nationen.

– Dette burde være informasjon som tilsynet kunne se seg åpen med. Det er forbrukernes rett å styre unna matvarer som er tilvirket på anlegg som ikke overholder kravene. Skal de kunne gjøre det, må de imidlertid vite hvilke, sier Asmyr.

Fire av Frps politikere på Stortinget fremmet torsdag et privat forslag om at forbrukerne skal opplyses om produksjons— og innfrysningsdato på matemballasjen. Forbrukerne skal også sikres bedre informasjon om varens opprinnelse.

– Det er i forbindelse med dette at vi også vil be Stortinget ta stilling til å pålegge Mattilsynet å offentliggjøre relevant forbrukerinformasjon om slakteriene, sier Asmyr.

Mattilsynets direktør for helse og hygiene, Stein Ivar Ormsettrø, sier at tilsynet vil vurdere en ordning for å offentliggjøre informasjon om slakteriene mer aktivt, hvis tilsynet blir påbudt å gjøre det.