I et privat lovforslag som ble lagt fram for Stortinget onsdag, tar Carl I. Hagen til orde for at jenter fra kulturmiljøer som praktiserer kjønnslemlestelse (omskjæring) skal gå gjennom regelmessige helseundersøkelser.

– Slik kan vi være sikret at slike straffbare handlinger blir avdekket og meldt til påtalemyndigheten, sier Hagen i en pressemelding.

I tillegg foreslår han et straffansvar for foreldrene til jenter som er omskåret, dersom en eller begge foreldre ikke har anmeldt forholdet.

– Dette vil virke meget preventivt overfor foreldre som nå er innstilt på å gjennomføre omskjæring av jenter, fordi de får visshet om at den ulovlige handlingen vil bli oppdaget og at de selv vil få sin straff med fengsel, sier Hagen.

18. og 19. april skal det avholdes en konferanse om kjønnslemlestelse med 450 deltakere. Carl I. Hagen går ut fra at Barne— og familiedepartementet sørger for at deltakerne på konferansen får seg forelagt hans forslag.

NTB