Sosialistisk Venstreparti går frem 0,4 prosent, men har kun støtte fra 4,6 prosent av de spurte i meningsmålingen Norstat har gjort for NRK i november.

Arbeiderpartiet er fortsatt største parti med 30,8 prosent til tross for en en tilbakegang på 4,3 prosentpoeng i forhold til tilsvarende måling i oktober. Høyre får en oppslutning på 27,6 prosent. Det er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng i forhold til oktobermålingen.

Senterpartiet og Venstre får begge 5,8 prosent, en framgang på henholdsvis 1,2 og 1,3 prosentpoeng. Kristelig Folkeparti står på stedet hvil med støtte fra 5,2 prosent av de spurte.