Bergen, Askøy og Fjell har alle utvidet budsjettet som brukes til honorarer til politikere etter valget. I alle tre kommunene er Frp en del av det styrende flertallet.

— Dårlig signal

Etter en politisk avtale mellom Høyre og Frp har Askøy kommune opprettet en ny halv stilling som varaordfører. Det koster kommunen en halv million kroner i 2008. Stillingen innehas av Siv Høgtun (H).

Samtidig mangler kommunen 41 millioner kroner i første budsjettutkast, og ordfører Knut Hanselmann (Frp) har varslet et «nødbudsjett».

— Signaleffekten er ikke god, medgir Hanselmann.

— Hvorfor kan dere ikke bare ta vekk denne stillingen?

— Jeg tar poenget ditt. Det skjer etter avtale med Høyre. Og fjerner vi stillingen, da skriker Høyre, for å si det rett ut.

Øker for å kutte

Fjell kommune har økt utgiftene til frikjøp av politikere fra 300.000 kroner i året til 800.000 kroner. En av dem som nyter godt av det, er varaordfører Georg Indrevik (Frp). Han har fått en halv stilling.

Fjell går mot et underskudd på 11 millioner kroner neste år, og må gjennom en tøff kutteperiode før budsjettet er i havn.

Indrevik sier at de kutter i budsjettposten «politisk verksemd», som går til reiser og lignende. Totalt blir derfor nettoøkningen på 2-300.000.

— Det er ut ifra et budsjett på 920 millioner. Og hele hensikten er at vi skal få sterkere politisk styring av kommunen, og dermed effektivisere. Det kan man ikke gjøre hjemme i sin egen stue. Da må man sitte på rådhuset noen dager i uken, sier varaordføreren.

Han sier at både han og ordfører Lars Lie (H) går ned i lønn i forhold til det de tjente i det private næringslivet.

— Men Frp har tradisjonelt vært kritisk til å lønne politikere. Har dere skiftet mening nå som dere har fått makt?

— Vi er fortsatt kritiske til å begunstige politikere. Men her handler det om å få gjort en jobb. Vi skal vise at vi får resultater som er langt større enn det minimumshonoraret vi får, sier Indrevik.

Pluss 23 mill. i Bergen

Som BT har skrevet tidligere, harantall heltidspolitikere i Bergen økt kraftig i forbindelse med at byrådet utvider fra fem til syv byråder. Det får nemlig ringvirkninger også på bystyresiden. Samlet økning i antall heltidspolitikere blir åtte.

Sammen med gjenopprettelsen av bydelsstyrer fra nyttår, vil det koste godt over 20 millioner kroner mer å drive kommunen politisk neste år enn i år.

Samtidig møter bystyret store økonomiske utfordringer i årene som kommer. Gapet mellom det bystyret har vedtatt og det kommunen har råd til vil øke til en halv milliard kroner i 2011.

— Dette er noe bystyret har sluttet seg til. Hensikten er at alle partiene skal få mulighet til å drive politikk. Klart det koster. Det vil koste å ha et parlamentarisk system, sier ordfører Gunnar Bakke (Frp).

Han sier at det først og fremst er de små partiene som nå får bedre arbeidsvilkår.

Lindås har ikke råd

I Lindås kommune har nybakt ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) foreslått at varaordfører Bjarte Vatnøy (Frp) skulle doble stillingen, fra dagens 20 prosent. Nå varsler Byrknes at hun trekker forslaget.

— Jeg ser jeg at 20 prosent stilling til varaordfører i en vekstkommune er veldig lite. Derfor har jeg sett på om det er mulig å øke til 40 prosent. Men vi har ikke rom til det i budsjettet vårt, sier hun.

MÅ PUNGE UT: Ordfører Knut Hanselmann medgir at det gir dårlig signaleffekt å øke honorarene til politikerne samtidig som Askøy kommune sliter med å få endene til å møtes neste år. ARKIVFOTO: TOR HØVIK
Høvik, Tor
FÅR RÅDGIVER: Ordfører Gunnar Bakke, Ber
Amundsen, Paul S.
HALV STILLING: Varaordfører Georg Indrevik, Fjell.
Sunde, Helge