• Jeg orienterte næringskomiteen om avtalen med regjeringspartiene. Der var også Øystein Hedstrøm (Frp) til stede. Jeg fikk til og med kjeft av Hedstrøm, forteller stortingsrepresentant Inge Ryan (SV

Det var under næringskomiteens behandling av eierskapsmeldingen at Hedstrøm, etter initiativ fra blant andre Rimi-Hagen, lanserte planen om et statlig strukturfond. Han fikk ganske raskt tilslutning fra Arbeiderpartiet, men regjeringen var imot.

Ryan forhandlet med både Frp og Arbeiderpartiet, og hadde flere møter med Hagen. Men regjeringspartiene fikk SV med seg på en annen løsning.

— Vi ønsket en milliard til et eget distriktsfond, og vi forlangte at staten ikke skulle eie mindre enn 34 prosent av aksjene i DnB. Etter flere møter med regjeringspartiene, aksepterte de våre krav mot at vi forpliktet oss i forhold til strukturfondet.

Ryan kritiserer Frp for å koble strukturfondet med et mulig statlig kjøp av Hafslund-aksjer.

— Det er en uheldig kobling. Dersom Frp vil at staten skal kjøpe aksjene får de både Arbeiderpartiets og SVs støtte til det.