SVEIN KRISTOFFERSEN og OLE DAG KVAMME, NTB

Etter torsdagens møte kom det fram at gruppeleder for Frp i fylkestinget, Arild Birkenes, allerede før møtet kjente til at sentralstyret planlegger å ekskludere Kleppe til helgen.

— Dette har jeg fått rede på av sentrale folk i partiledelsen. Det kommer verken fra sentralstyret eller Odd Djøseland, men jeg regner kildene som pålitelige, bekreftet Birkenes.

- Suspensjon sannsynlig Det ble stort oppstyr utenfor møtelokalet da sekretær i styret Odd Djøseland på TV 2 hevdet uten forbehold at Kleppe ville bli suspendert til helgen.

Noen få minutter senere var han imidlertid langt mer forbeholden overfor NTB.

— Det er min egen tolkning etter samtaler med folk i systemet. Det er min egen tolkning. Sentralstyret har ikke sagt at det vil gjøre slik eller slik, men det var en følelse jeg satt igjen med at suspensjon var den mest sannsynlige løsningen, sier han.

Djøseland viser til samtaler der han har fått inntrykk av at sentralstyret vil ha en snarlig løsning av saken.

Odd Djøseland er kjent som en «Kleppe-hater», og har i klare ordelag ved flere anledninger gitt uttrykk for at Kleppe bør jages ut av Frp.

Rasende Kleppe Suspensjonspåstandene kom overraskende på Kleppe, og han reagerte heftig.

— Jeg reagerer med vantro. Det er helt ufattelig at Djøseland kan komme med slik påstander. Han setter hele partiets ledelse i forlegenhet med sine påstander om at det allerede er bestemt at det skal fattes vedtak om å suspendere meg, sier Kleppe.

Han sier vider at sentralstyret heller bør se på Djøselands rolle fordi han etter Kleppes mening forsterker problemene partiet sliter med, og fordi han bryter inn i saksbehandlingen i sentralstyret.

TRUET AV UTKASTELSE: Vidar Kleppe kan bli suspendert allerede til helgen, hevder Frp-kilder. - Jeg akter å fortsette å gjøre en god jobb for Frp, sier Kleppe selv. (FOTO: SCANPIX)