De 17 andre råder stortingsgruppa til å si ja hvis den får tilfredsstillende svar på sine spørsmål.

Buskerud Frp mener det er uforsvarlig å ta stilling til regjeringsspørsmålet før partiet har fått svar på de 54 spørsmålene som er stilt samarbeidspartiene Høyre, KrF og Venstre. Fylkesstyret mener Frps landsstyre neste helg må avgjøre om partiet skal støtte en trepartiregjering.

Også Oppland Frp mener det er galt ut fra en helhetsvurdering å gå inn for regjeringsskifte nå.

— Ut fra en helhetsvurdering der neglisjeringen av partiet som kulminerte med at Carl I. Hagen ikke ble stortingspresident, mener vi det er umulig å gå inn for regjeringsskifte nå, sier fylkesformann Morten Johansen til NTB.

Via sin pressetalsmann sier statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik til NTB at han ikke vil kommentere avgjørelsene i Frps fylkesstyrer.

— De tre partiene som ønsker å danne regjering avventer beslutningen fra Frps stortingsgruppe, sier Bondevik.

Gjennomslag

De 17 andre fylkesstyrene mener alle at Frps støtte til et regjeringsskifte bør bidra til å sikre partiet politiske gjennomslag. Det er stor variasjon i hvor harde krav fylkesstyrene setter for å støtte dannelsen av en ny regjering.

Torsdag sendte partiformann Carl I. Hagen brev til Bondevik med 54 spørsmål om det politiske innholdet i samarbeidserklæringen Høyre, KrF og Venstre har utarbeidet. De tre partiene skal gi Frp sine svar mandag kveld.

Alle fylkesstyrene forutsetter at svarene fra samarbeidspartiene tilfredsstiller stortingsgruppens spørsmål. Enkelte fylkesstyrer som Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Rogaland, Hedmark, Vestfold og Aust-Agder, mener gode svar på spørsmålene er nok til at en ny Bondevik-regjering skal være sikret Frps støtte.

Andre fylkesstyrer som Oslo, Akershus, Østfold og Vest-Agder mener Frp må være sikret ulike typer politisk gjennomslag gjennom avtaler før partiet skal støtte et regjeringsskifte.

D-dag tirsdag

Frps stortingsgruppe skal tirsdag ta endelig stilling til om de støtter et regjeringsskifte, basert på sin vurdering av samarbeidserklæringen fra de tre regjeringssøkende partiene, svarene på de 54 spørsmålene og rådene fra fylkesstyrene.

Frp-formann Carl I. Hagen sa før helgen at intet enkelt spørsmål ville avgjøre Frps svar, men en totalvurdering. Både Hagen og nestformann Siv Jensen mener klimaet mellom Frp og de tre ikke-sosialistiske partiene ble kraftig forbedret etter at de tre aksepterte Jensen som leder av finanskomiteen på Stortinget.

Kommer Frp tirsdag til at partiet vil støtte en Bondevik-regjering, er det ventet at statsminister Jens Stoltenberg vil be om ordet ved begynnelsen av trontaledebatten i Stortinget onsdag og varslet at han vil innlevere regjeringens avskjedssøknad. Fra Bondevik får oppdraget med å danne ny regjering vil det bare gå få dager før den er på plass.

(NTB)