I meningsmålingen som Norstat har gjort for NRK i mars, går partiet fram 2,9 prosentpoeng og får 29,7 prosents oppslutning. Målingen viser også at Fremskrittspartiet har de mest trofaste velgerne av alle partiene.

Arbeiderpartiet er det største partiet på målingen med en oppslutning på 32,2 prosent, tilbake 0,3 prosentpoeng,

Det tredje største partiet på målingen er Høyre som går fram 0,8 prosentpoeng til 14.2 prosent. SV er det fjerde største partiet med 7 prosents oppslutning, en framgang på 0,5 prosentpoeng.

Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 6,2 prosent, tilbake 0,5 prosentpoeng og Senterpartiet får 5,7 prosent, en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng.

Venstre har størst tilbakegang på målingen. Bare 3 prosent av de spurte ville stemt Venstre om det var stortingsvalg i dag, en tilbakegang på 2 prosentpoeng.