• Taktisk stemmefiske, fnyser Anita Apelthun Sæle etter at Frp-representantene Per Sandberg og Harald T. Nesvik gikk til frontalangrep på KrF i avisen der hennes mann er redaktør.

Sandberg og Nesvik kritiserer Bondevik-regjeringens innvandringspolitikk i kronikken i ukeavisen Norge i Dag, og hevder KrF er i ferd med å likestille islam og kristendom. Slikt blir det bråk av på ytterste kristne høyre.

-KrF vil avkristne Norge

"For våre sarte syndige sjeler betyr dette, med den store forskjellen i religionene, at begge må være usanne, eller? Konsekvensen av denne erkjennelse kan etter vår mening bare bli at Kristelig Folkepartis politikk på sikt vil føre til en avkristning", skriver de to Frp-representantene i kronikken, som har tittelen "Barnetroen i hevd".

Nesheim og Sandbergs kronikk avsluttes som følger:

"Statsminister Bondevik har uttalt at Fremskrittspartiet står så langt fra Kristelig Folkeparti at noe samarbeid kan det aldri bli snakk om. Denne uttalelsen er kanskje den beste attest Fremskrittspartien noen gang har fått! At det fins et parti som står langt fra Kristelig Folkeparti på dette området, kan kanskje bli landets redning".

Innlegget ble skrevet samtidig som Frp forhandlet med regjeringen om et eventuelt samarbeid om revidert statsbudsjett.

Frykter Frp-lekkasje

— Vi føler oss ikke truffet av denne kritikken, men vi må få lov til å reagere på påstander som er så langt over mål, sier stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle.

Hennes mann, Finn Jarle Sæle, er redaktør i ukeavisen Norge i Dag, som fremstår som et talerør for konservative kristne og Israel-venner på Vestlandet. Det er en velgergruppe som Frp gjerne vil ha tak i.

— Vi har en stor lekkasje til Frp allerede, og dette angrepet er helt klart et forsøk på å ta flere velgere fra oss. Men selv om Frp har en utmerket Israel-politikk og en god familiepolitikk, står de milevis fra kristne verdier når det gjelder porno, alkohol, vern om det ufødte liv og lignende, tordner Apelthun Sæle.

Hun avviser påstanden om KrF vil sidestille islam og kristendom.

— Vi vil ha religionsfrihet, men det betyr ikke at vi fortsatt jobber for kristne verdier. Når det gjelder innvandringspolitikken, vil vi beskytte forfulgte mennesker, ikke islam, sier KrF-representanten.

HUDFLETTER BONDEVIK: Frp-representant Per Sandberg.
FOTO: SCANPIX