Sammen med resten av presidentskapet blir han formelt valgt torsdag.

Arbeiderpartiet får stortingspresidenten som det største partiet. På gruppemøtet i forrige uke ble Dag Terje Andersen utpekt til partiets kandidat til dette vervet.

Han overtar etter Thorbjørn Jagland, som er ute av Stortinget og nylig valgt til generalsekretær i Europarådet.

Som nest største parti har Frp krav på posisjonen som 1. visepresident. Tirsdag ble det klart at partiet går inn for Korsberg. Han har sittet i næringskomiteen i det utgående Stortinget.

TV 2 og Adresseavisen melder at Frps nestleder Per Sandberg blir ny leder av justiskomiteen.

– Kampen for offeret blir viktigere for meg enn hensyn til gjerningspersonen, sier Sandberg.

Frp skal i kraft av valgresultatet ha ytterligere to komitéledere. Ifølge TV 2 blir Anders Anundsen fra Vestfold leder av kontroll— og konstitusjonskomiteen, mens Robert Eriksson fra Nord-Trøndelag blir leder av arbeids- og sosialkomiteen.

Frps 2. nestleder Per Arne Olsen, tidligere ordfører i Tønsberg og nyvalgt til Stortinget, blir ifølge TV 2 fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen. Ulf Leirstein fortsetter som Frps finanspolitiske talsmann, og Morten Høglund blir partiets fremste representant i forsvars- og utenrikskomiteen. Han skal i sving allerede fredag, når årets fredsprisvinner blir kunngjort i Nobelinstituttet.

Josefsen, Jon-Michael