Arbeiderpartiet får 26,8 prosents oppslutning, Høyre 16,8, Kristelig Folkeparti 15,4, Sosialistisk Venstreparti får 6,6, Senterpartiet 6,2 og Venstre 2,5, i målingen som ble gjort på vegne av A-pressens Osloredaksjon (APOR) fra 23.-29. januar.

-Veldig tilfredsstillende, sier Frp-formann Carl I. Hagen til Dagsavisen.

Valgforsker Anders Todal Jensen mener politikere og media er langt mer opptatt av bråket i Frp enn velgerne.

Ut fra denne målingen ville mandatfordelingen på Stortinget gitt klart borgerlig flertall. Frp ville fått 38 mandater, 13 flere enn i dag, Høyre ville fått 29, seks flere enn i dag, KrF ville fått 28, tre flere. Til sammen ville de tre partiene fått 95 representanter, mens Ap, SV og Sp ville fått 69 representanter. Venstre ville vært ute av Stortinget, mens RV ville fått ett mandat.NTB