Tre unge jenter er utestengt fra å delta på hovedorganisasjonenes arrangementer i ett år. De tre jentene, som alle er under 18 år, drakk etter et nachspiel alkohol i FpUs kontorlokaler i Drammen.

En måned

De to som er suspendert i en måned er Kristoffer Faye Hansen, formann i Buskerud FpU og Ove Vanebo, 1. nestformann i FpU.

– De to tillitsvalgte det nå er reagert mot, har ikke skjenket noen. Men de burde ha grepet inn og nektet de mindreårige jentene alkohol, sier generalsekretær Kai-Morten Terning i FpU.

I tråd med ungdomspartiets alkoholreglement er derfor Vanebo og Faye Hansen suspendert i én måned, opplyser Terning.

Barnevernet

Ifølge Drammens Tidende tok Ove Vanebo med seg flere jenter fra festen i Drammen til Oslo. Der skal de ha vakt såpass oppsikt at politiet grep inn. En 16-åring ble overlevert barnevernet, som kjørte jenta hjem til sine foreldre, skriver avisen.