Tallene for hvordan partiene på Stortinget drives økonomisk, viser store sprik. Høyre og KrF kjører med underskudd, Senterpartiet går i null mens Ap, Frp, Venstre og SV har positive tall på bunnlinjen. De to store blå partiene konkurrerer om å være rikest: Frp slår Høyre med en knapp million.

Regnskapene er godkjent av revisor, og ingen partier har fått merknader for driften. Alle partiene har de samme betingelser for virksomheten på Stortinget, likevel varierer resultatene betydelig.

Partistøtten er den viktigste, og for mange, den enesete inntektskilden. Partiene får støtte ut fra hvor mange representanter de har. I tillegg får opposisjonen litt mer, siden regjeringspartiene har hele statsapparatet å støtte seg til.

Lønnskostnader er viktigste utgift.

Så gjelder det å ha balanse mellom ansatte og innvalgte, om målet er å drive i pluss. De som klarer det, kan sette av penger til dårligere tider. Både Høyre og Frp har over 30 millioner på bok. Senterpartiet er fattigst, med snaue 2,5 millioner i bakhånd.

Strenge regler

Stortinget har selv satt strenge regler for hvordan partiene kan bruke pengene de får for å drive gruppene. I fjor fikk partiene 121,4 millioner kroner i direkte støtte til driften på Løvebakken.

Dette er penger som ikke kan brukes til partienes drift utenfor Stortinget. Unntaket er at gruppene kan kjøpe regnskaps og nett-tjenester hos moderpartiene.

Det blir også gjort i stor grad, for å spare stillinger

Høyre driver dyrt

Ute i samfunnet konkurrerer Siv Jensen og Erna Solberg om hvem som kan drive AS Norge best. Internt på Stortinget er resultatet slående: Høyre driver dyrt og tapper sine fond. Frp driver effektivt og øker sine innskudd.

Forklaringen er enkel: Frp har 15 flere representanter, men bare tre flere ansatte enn Høyre. Med andre ord Siv Jensens korps av sekretærer og utredere må jobbe betydelig mer enn Erna sine folk.

Ved å spare lønnsutgifter driver vårt mest liberalistiske parti lønnsomt I fjor økte de sine innskudd med syv millioner kroner, mens Høyre tappet sine med to.

Høyre har dessuten tredoblet bruken av eksterne konsulenter på to år. Slikt koster.

Størst og minst

Arbeiderpartiet er fortsatt Stortingets største parti, med en støtte på nesten 39 millioner til driften. I likhet med Frp har de langt færre ansatte enn valgte representanter, og driver med et betydelig overskudd.

Med småpartiene er det omvendt. Både SV, Sp, KrF og Venstre har flere ansatte enn representanter, med de økonomiske konsekvensene det får. Kristelig Folkeparti flotter seg mest, med 21 ansatte til å hjelpe 11 folkevalgte. Det blir så godt som to til hver.

Dette er en bevisst politikk. Både i fjor og i år vil KrF få et betydelig underskudd på sin virksomhet i Stortinget.

Håpet er å komme tilbake i regjering, og igjen få hele statsapparatet til disposisjon, slik de hadde i Bondevik-regjeringene.

Det er et håp KrF deler med alle partiene i opposisjon.

RIKEST: Frp-formann Siv Jensen leder det rikeste partiet på Stortinget, med 32 millioner kroner i banken.
Larsen, Håkon Mosvold