• Vi har ventet lenge nok. Fremskrittspartiet legger 200 millioner på bordet for å starte arbeidet med Ringerikstunnelen alt neste år, sier Arne Sortevik.

Samme dag som Stortinget diskuterer den 20 år gamle planen om å forkorte Bergensbanen, er Frp på banen. I forkant av debatten varsler Hordalands Arne Sortevik at han er klar til å starte arbeidet alt neste år.

— I vårt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) har vi lagt en omfattende satsing også på jernbaneutbygging. Vi følger dette opp i vårt forslag til samferdselsbudsjett for neste år, sier Sortevik til bt.no.

— Ringeriksbanen er et prosjekt med altfor lang prosjekthistorie. Mer enn 100 års prat, planer og aksjoner har ikke gitt en eneste meter jernbane. Nå er det på tide å komme i gang, for dette er et av de viktigste prosjektene for å ruste opp Bergensbanen, mener Frps mann i Transportkomiteen på Stortinget.

— Men departementet mener det bør utredes mer?

— Jeg mener prosjektet er tilfredsstillende utredet. Vi vil starte bygging, ikke ny utredning. Fremskrittspartiet legger til grunn at ny jernbane bygget ettet 2012 har fart så det rekker, og enkeltspor kan enkelt suppleres med krysningsspor for å sikre nok kapasitet.