— Etter vårt syn kan skolefritidsordningen like gjerne drives av foreldrene, sier Frps skolepolitiske talsmann, Arne Sortevik, til Bergens Tidende.

Bergens Tidende skrev i går at prisen på SFO er i ferd med å passere prisen på en full dags barnehage. Etter at det øremerkede tilskuddet til SFO ble kuttet og lagt inn i rammetilskuddet, har en rekke kommuner økt prisen langt over 20 prosent.

Heldagsskolen neste

SVs finanspolitiske talsmann, Øystein Djupedal, ser få muligheter til å gjøre noe med SFO-prisene på Stortinget det første halve året.

Neste runde om SFO vil gå når spørsmålet om heldagsskole skal opp i forbindelse med Kvalitetsutvalgets innstilling, trolig før sommeren neste år.

— Da vil slaget stå om hva skolefritidsordningen skal være, sier Djupedal til Bergens Tidende.

I den forbindelse ønsker SV å samle barnehagekameratene på Stortinget til et nytt løft: Å sette en makspris på SFO og øke den statlige støtten. På sikt skal SFO inngå i heldagsskolen og bli gratis, mener SV.

Også Ap går inn for gratis heldagsskole.

Frp går mot

Denne saken står og faller med Frp, mener Øystein Djupedal. Frp deltok i barnehageforliket, men Arne Sortevik er ikke interessert i å gjenta alliansen for å gjøre noe med SFO-prisene:

— Vi har det syn at tilskuddet til SFO ligger greit som en del av rammetilskuddet. Vi vil ha mest mulig åpne rammer for dette tilbudet. Kommunen bør ikke ha monopol. SFO kan like gjerne drives av private, også av foreldrene, sier Sortevik til Bergens Tidende.

Frp er også negativ til heldagsskolen og ønsker å opprettholde skillet mellom skole og skolefritidsordning:

— I stedet for å utvide til heldagsskole vil vi bruke tid og krefter på å gjøre dagens skoledag bedre, sier Sortevik til Bergens Tidende.

Innstillingen fra Kvalitetsutvalget ligger nå i departementet. Regjeringens konklusjoner er ventet tidlig neste år. Deretter tar Stortinget fatt.

Kvalitetsutvalget går inn for å utvide timetallet på småskoletrinnet (1. til 4. klasse) fra dagens 20 timer uken til 25 timer som på mellomtrinnet. Utvalget foreslår også å dele opp skoledagen med SFO i en periode midt på dagen. Sammen med økt timetallet, peker dette i retning av heldagsskolen, heter det i Kvalitetsutvalgets innstilling.