Regjeringen innleder dermed med å innfri Fremskrittspartiets første ultimatum i den tøffe kampen om et forlik for neste års statsbudsjett.

Frp gjorde det klart samme dag som budsjettet ble lagt frem at regjeringen måtte gå tilbake på kuttet av støtteordningene til sjøfolk — før det overhodet var snakk om å sette seg ned ved forhandlingsbordet. Nå er altså det første av mange problemer løst. Det er ventet at Frp i dag vil presentere en omfattende liste over andre krav i et første forhandlingsmøte mellom regjeringen og Frps finanspolitikere med Siv Jensen i spissen.

Ingen svar vil bli gitt over bordet. Regjeringspartienes representanter vil ta med seg kravlisten og sørge for at embetsverket i Finansdepartementet, og andre departementer, bare kan glemme enhver tanke om helgefri. Frp vil trolig ikke få svar på hvordan regjeringspartiene forholder seg til kravene før tidligst mandag eller tirsdag.

Når det gjelder sjøfolkene, er det Frps syn at regjeringen i forliket om revidert nasjonalbudsjett i vår forpliktet seg til minst å opprettholde nivået på fjorårets støtte. I tillegg regnet Frp med at støtteordningen skulle nedfelles, enten i en forskrift eller lov, for slik å forhindre at støtten blir kasteball i senere budsjetter. Det gjenstår å se om Frp vil kreve en slik lovmessig forankring i løpet av budsjettforhandlingene.

Regjeringspartiene - Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre – svarte på Frps ultimatum med et brev som ble oversendt i går.

I brevet skriver partienes finanspolitiske talsmenn at i en avtale om et forlik med Frp vil «regjeringspartiene gå inn for endringer som ivaretar hensynet til norske sjøfolk i tråd med den fortolkningen av avtalen som Frp gir uttrykk for… slik at refusjonsordningen for sjøfolk og nettolønnsordningen for fergerederiene opprettholdes.»

Regjeringspartiene nevner ikke med et ord hvordan dette skal dekkes inn på budsjettet. De to ordningene vil neste år trolig koste vel en halv milliard kroner.