KARI PEDERSEN

— Jeg er 98 prosent sikker på at det blir flertall i Stortinget for et nytt regionalt nivå. Frp må mene noe om hva regionene skal inneholde. Hvis ikke blir vi sittende som gisler, slik vi har vært i fylkeskommunen i 30 år, sier partiets kommunalpolitiske talsmann Per Sandberg til Bergens Tidende.

Sandberg er Frps representant i distriktskommisjonen, som er i innspurten med sin innstilling. I distriktskommisjonen vil Frp og Høyre primært gå inn for å avvikle fylkeskommunen og organisere Norge i bare to nivåer; kommuner og stat.

Arbeidet i distriktskommisjonen har fått Sandberg til å innse at flertallet vil det annerledes. Fylkeskommunene skal avvikles og erstattes med et nytt folkevalgt nivå. Det mener han partiet må innrette seg etter.

Det viktigste argumentet for regioner, slik Sandberg ser det, er ønsket om å hindre at staten tilraner seg enda mer makt.

Fra 1976 frem til 1999 ble tallet på statlig ansatte på lokalt og regionalt nivå doblet fra 8931 til 16.168

— Vi må få statlige oppgaver under folkevalgt kontroll, sier Sandberg.

Frp har sendt ut på høring et notat som konkluderer med at Norge bør ha et direkte folkevalgt nivå og at fem til ni regioner er nok. Det er helt nye toner fra et parti som til nå har stått fast på kravet om å nedlegge fylkeskommunen.

Frps ordfører i Os, Terje Søviknes, går et skritt lenger enn Sandberg:

— Jeg mener Frp primært skal gå inn for et nytt regionalt nivå, sier Søviknes.

Han ser for seg et regionnivå med indirekte valg. Regionrådet skal være et møtested for landsdelens lokalpolitikere.

— En av de viktigste lærdommene vi bør trekke av fylkeskommunene, er at det er utrolig vanskelig å skaffe oppmerksomhet og legitimitet til et slikt mellomnivå.

Lokalpolitikere har tett og god kontakt med velgerne sine. Gjennom mediene har folk også et tett forhold til folkevalgte på Stortinget, i hvert fall toppene blant dem. Mellomsjiktet klarer ikke å få oppmerksomhet, og jeg tror ikke det blir bedre med regioner enn fylkeskommuner, sier Søviknes til Bergens Tidende.

Leder av Høyres programkomité, Jan Tore Sanner, sier at partiet står fast på sitt standpunkt om to nivåer:

— Et land med 4,5 millioner innbyggere har nok med to styringsnivåer. Ønsket om nye regioner kommer fra frustrerte fylkespolitikere som kaver etter å finne seg nye bein. Jeg tror et regionalt nivå vil føre til mer sentralisering, ikke desentralisering, sier Sanner.

— Hvordan da?

— Ved at oppgaver og ansvar blir overført fra kommunene til regionene. For eksempel arealplanlegging. Høyre vil heller ha større og mer robuste kommuner, sier Jan Tore Sanner.

En gjennomgang Kommunal Rapport viser at Høyre kan bli stående alene med sitt standpunkt.

— Vi vil flytte penger og oppgaver til det regionale nivået, sier KrFs Ivar Østberg.

SVs kommunalpolitiske talskvinne Karin Andersen viser til at SV tidligere har foreslått forsøk med større regioner, og partiet er imot at den regionale stat får stadig mer makt.

— Men hva som blir partiets endelige standpunkt er åpent, sier hun.

Sps Magnhild Meltveit Kleppa sier at Sp vil flytte makt, ansvar og midler fra Stortinget til et sterkt folkevalgt nivå.

Ap har sendt ut et notat som peker i retning av fem til syv folkevalgte regioner.