Det skjedde ikke uten debatt, men på landsmøtet gikk forslaget gjennom med god margin. Det var programkomiteen selv som hadde utarbeidet forslaget.

Der heter det at: «Bompenger, veiprising eller annen direkte trafikantbetaling kan ikke kreves for bruk av det offentlige veinettet.»

Samtidig gjøres det noen unntak:

  • For fergeavløsningsprosjekter på fylkesvei.
  • På private veier som bygges og drives i privat regi og er åpne for allmennheten kan man kreve bompenger.
  • I tilfeller med lokal fremskynding av veiforbindelse. Dette må likevel forankres lokalt gjennom folkeavstemming.

Hordalandsdelegasjonen stemte samlet for å godta unntakene.

— Alltid imot bompenger

Per Sandberg er leder for programkomiteen. Før debatten startet på landsmøtet, understreket han at FrP uansett ikke er blitt et bompengevennlig parti.

— Det er ikke mulig å så tvil om at dette partiet er mot bruk av bompenger, sa Per Sandberg, før han fortsatte på klingende trøndersk:

— Bompæng e' no' hærk.

Men for mange av delegatene var ikke Sandbergs forsikringer nok. De ønsket ikke å gjøre noen kompromiss i saken.

— Jeg støtter kun én bom, og det er bom mot bompenger, sa Stein Arve Torgnesøy, delegat fra Nord-Trøndelag Frp.

Også samferdselspolitisk talsmann Bård Hoksrud gav klart uttrykk for sitt forhold til bompenger:

— Frp har vært, er og vil alltid forbli, partiet som stemmer imot alle bompenger, sa han.

Tvungen sammenslåing

Men det var ikke bare bompenger som opptok delegatene på landsmøtet. Spørsmålet om kommunesammenslåing skulle skje på frivillig basis eller bestemmes av Stortinget, var gjenstand for stor debatt og mye uengihet.

Programkomiteen hadde gått inn for at dette skulle bestemmes sentralt, og det var også dette forslaget som fikk flertall under avstemmingen.For flere i Hordalandsdelegasjonen var spørsmålet om kristendommens rolle i skolen et viktig spørsmål. Programkomiteen gikk inn for at kristendommen fremdeles skulle ha en særstilling i RLE-faget, og at skoleeier skal ha frihet til å trekke kristen kulturarv inn i skolehverdagen, og kunne ha skolegudstjenester.

Et mindretall ønsket en mer livssynsnøytral skole.

Under avstemmingen gikk kristendommen klart av med seieren.

I tillegg gikk landsmøtet blant annet inn for:

  • Å fjerne kravet om egenkapital for boliglån.
  • At private kan eie kraftverk og kraftselskap når det er hensiktsmessig.
  • Å beholde verneplikten.
  • Å ikke utvide skoledagen.
  • Å avvikle fagforeningsfradraget, og erstatte det med generelt skattelette for alle.
  • Å fjerne lisensavgiften, gjøre NRK om til et aksjeselskap og selge statens aksjer.