Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann slår tilbake mot thoriumrapporten fra miljøorganisasjonen Zero, som BT omtalte i går. Solvik-Olsen og Frp har lenge vært positive til utviklingen av det som kan bli den neste generasjonen kjernekraft.

Skeptisk til det meste

Forkjemperne, med fysikkprofessor Egil Lillestøl ved UiB i spissen, fremhever at thoriumdrevne reaktorer er en langt sikrere teknologi enn dagens uranbaserte atomkraftverk.

Tilhengerne peker dessuten på Norges rike forekomster av det radioaktive grunnstoffet kan gjøre thorium til et nytt norsk energieventyr.

I Zero-rapporten blir begge argumentene avvist. Ketil Solvik-Olsen er ikke overrasket.

– Konklusjonene og holdningene som fremkommer bekrefter bare den motstand mot kjernekraft som norsk miljøbevegelse alltid har stått for. Det er ikke noen faglig tyngde eller nyheter i den såkalte rapporten. Det bare bekrefter at norsk miljøbevegelse i bunn og grunn er konservative og skeptiske til det meste. Rapporten bør snarest legges i en skuff, mener Frp-politikeren.

Venter på fagfolk

Han hevder debatten vil bli mer konstruktiv når det regjeringsoppnevnte thoriumutvalget legger frem sin innstilling etter nyttår.

– Dette utvalget består utelukkende av kunnskapsrike og uavhengige fagfolk. Jeg ser frem til en fruktbar og aktiv debatt når utvalget har presentert sine konklusjoner, sier Solvik-Olsen.

Han mener Norge bør ta et initiativ for å bruke de enorme thoriumressursene – dersom det viser seg at ekspertisen fastslår at den nye generasjonen kjernekraft ivaretar sikkerhets— og avfallsproblematikken på en forsvarlig måte.