Fremskrittspartiets landsmøte vedtok søndag å be helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) om å fjerne Hanne Harlem som styreleder i Helse Sør-Øst.

Årsaken er striden om sykehotellet ved Radiumhospitalet. Frp har kommet med kraftig kritikk av Harlem fordi hun ikke vil at private skal gjøre hotellet ferdig.

I vedtaket heter det at Frps landsmøte ikke lenger har tillit til at Harlem ivaretar borgernes og pasientenes interesser i sitt verv som styreleder i Helse Sør-Øst.

Uryddig

De andre opposisjonspartiene støtter imidlertid ikke dette kravet. Høyres representant i sosial- og omsorgskomiteen på Stortinget, Inge Lønning, mener det ikke er grunnlag for å be styrelederen om å gå på dette tidspunktet.

Han stiller også spørsmålstegn ved at partiet kommer med dette utspillet nå, siden de forrige uke fremmet et privat lovforslag om å omgjøre vedtaket om å rive det påbegynte bygget.

– Jeg synes det er uryddig at man ikke avventer behandlingen i komiteen først. Det er tydelig at man mener dette er en god politisk sak for partiet som man vil gjøre maksimalt ut av, sier Lønning til NTB.

– Må gripe inn

KrF-leder Dagfinn Høybråten sier det ikke vil løse noen problemer å kaste styrelederen.

– Men regjeringen bør snarest rydde opp i sykehushotellsaken før det blir en skandale. Det kan statsråden gjøre ved å bruke sin makt til å instruere helseforetaket. Dette har blitt en prestisjesak som rammer en sårbar pasientgruppe, sier Høybråten.

Venstres representant i komiteen, Gunvald Ludvigsen, sier han synes det blir helt feil dersom stortingsrepresentanter skal blande seg inn i statsrådens ansvar i denne saken.

– Dersom vi skal begynne å mene noe om alle disse styrelederne statsrådene har ansvar for, vil det jo bli helt kaotisk, sier han.

Ønsker høring

Inge Lønning (H) sier han ønsker en åpen høring i saken, blant annet for å høre Hanne Harlems versjon.

– Høyres utgangspunkt er at vi ønsker å berge dette bygget. Vi ønsker i hvert fall å undersøke alle muligheter for å få det finansiert, blant annet sammen med private, sier han.

Har full tillit

Forslaget om å fjerne Harlem ble framsatt av sentralstyret i Frp.

Partiformann Siv Jensen viste til at både Brustad og statsministeren har sagt at Harlem har ansvaret.

– Når man som styreleder ikke er i stand til å forvalte skattebetalernes penger på en bedre måte enn Harlem gjør, må hun byttes ut, sa Jensen.

Sylvia Brustad sier i en kommentar til NTB at hun fremdeles har full tillit til Hanne Harlem som styreleder.

Hanne Harlem vil ikke kommentere saken.

– Det synes jeg ikke er naturlig, sier hun til NTB.