— Forslaget er skammelig i forhold til de store utfordringene vi har innenfor helsesektoren. Selv om landet nå er rikere enn noensinne, er regjeringen så smålig at den reduserer den innsatsbaserte finansieringen av sykehusene til 40 prosent, foreslår ingen reell økning i den generelle pasientbehandlingen og vil gjøre det dyrere for folk å benytte ordningen med fritt sykehusvalg. Dette budsjettforslaget vil med andre ord føre til økte helsekøer, sier parlamentarisk leder Siv Jensen i Frp.

Hun er heller ikke enig med regjeringens innsats for å få ned kriminaliteten og mener budsjettet har en svak sosial profil. Skatteopplegget får Bondevik-regjeringen imidlertid ros for.

— Forslaget om å øke bunnfradraget og gi lavere toppskatt er fornuftig, det samme er forslaget om å doble fribeløpet i arveavgiften, sier Jensen.