Partiets næringspolitiske talsmann, Øyvind Korsberg, sier forslaget om endringer i sykelønnsordningen er dramatisk og kommer helt uventet på norske bedrifter.

– Alt tyder på at forslaget er hentet fram under budsjettprosessen for å skaffe til veie penger som kan finansiere noen av valgløftene, sier Korsberg.

Han mener det er dramatisk at regjeringen ser bort fra IA-avtalen og gjennomfører et slikt tiltak så brått og helt uten dialog med næringslivet.

Korsberg deler imidlertid regjeringens bekymring over de økte kostnadene som skyldes økt sykefravær. Endringene må imidlertid forankres bedre og bredere enn gjennom et forslag i statsbudsjettet for 2007, sier Korsberg.