Vedtaket ble gjort av sentralstyret mandag kveld. Hagen beholder sitt honorar som partiformann til valget 2009.

På landsmøtet om knappe to uker overlater Hagen roret til Siv Jensen etter 28 år som partiformann.

— Hagen har gjennom årene opparbeidet seg en unik kunnskap som vil komme partiet til gode gjennom mange år ennå. Partiet ser fram til å kunne fortsette å øse av denne kunnskapen i årene som kommer, heter det i en pressemelding fra Frp.

Ifølge sentralstyret gis honoraret i erkjentlighet av at uten hans innsats ville Frp ikke eksistert.

— At han valgte å satse sin yrkesaktive karriere på et dødsdømt parti, og har ledet det fram til dagens nivå, er unikt i vår politiske historie. Dette er bakgrunnen for at vedtaket om etterlønn er fattet, heter det i en uttalelse fra sentralstyret.

HEDRES MED ETTERLØNN: Frp-formann Carl I. Hagen
Helge Hansen