— At denne avgiften var et dustete forsøk på kreativ skatteplanlegging, burde sentrumspartiene og Arbeiderpartiet forstått før. Men det er bedre sent enn aldri, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Siv Jensen, til NTB.

Hun mener det var åpenbart for alle andre — unntatt sentrumspartiene og Arbeiderpartiet — at konjunkturavgiften for næringsbygg var en avgift som slo uheldig ut, og som aldri burde ha vært innført.

— Dette burde de aktuelle partiene også ha forstått, sier Jensen.

Hun viser til at Fremskrittspartiet selv hadde planlagt å fremme forslag i Stortinget onsdag om å fjerne avgiften.

— Vi hadde varslet Stortinget om at vi ville fremme et slikt forslag onsdag, men nå slipper vi altså det, fastslår Siv Jensen.

NTB