• Legg ned Bergensbanen og erstatt den med en motorvei mellom Oslo og Bergen, sier samferdselspolitisk talsmann Kenneth Svendsen i Frp.

— Når ekspressbusser kan kjøre passasjerer til Oslo for under 50-lappen, er det bare én ting å gjøre, nemlig å legge ned Bergensbanen og bygge motorvei mellom Bergen og Oslo, sier Svendsen i en pressemelding.

Svendsen vil kutte overføringene Jernbaneverket og NSB får i forbindelse med drift og vedlikehold av Bergensbanen. I tillegg vil han selge de eiendommene Jernbaneverket og NSB har i forbindelse med banen.

— Med disse midlene kan det bygges en skikkelig vei, som vil gi passasjerer på ekspressbussen et godt tilbud. Dette vil også spare næringslivet for store kostnader fordi vogntogene får en langt bedre trafikkåre, sier Svendsen.

- Et hinsides forslag

— Det er et hinsides forslag! Det finnes en del miljøpolitiske prioriteringer som Frp gir blaffen i, men som vi Arbeiderpartiet tar alvorlig. Vi har ambisjoner om at Bergensbanen skal bli satt i stand til å være konkurransedyktig i forhold til alternative reisemåter. Jernbanen er en del av fremtiden, sier leder Per Rune Henriksen i Hordaland Arbeiderparti i en kommentar til bt.no.

- Meningsløst

Byrådsleder Monica Mæland (H) avviser også forslaget fra Frp.

— Jernbanen er viktig for Norge, også for Bergen. Det er et miljøvennlig transportmiddel, ikke minst for godstrafikken. Derfor må vi satse på Bergensbanen, i tillegg til vei. Å ensidig satse på vei vil være helt meningsløst, sier Mæland.

- Kan ikke vite hva han snakker om

— Mannen kan ikke vite hva han snakker om. Dette utspillet er på kanten av en dårlig spøk, sier ordfører Herman Friele til bt.no.

Han er ikke kjent med utspillet fra Frp, før bt.no gjør han oppmerksom på det.

— Det mottar ikke min begeistring, kommenterer ordføreren syrlig. - Jeg betrakter det som en personlig idé totalt fjernt fra det jeg kunne tenke meg å støtte. Mannen kan ikke ha ferdes på denne strekningen. Det fraktes mellom annet store mengder gods på Bergensbanen. Jernbanen er også miljøvennlig, sier Friele.

Kenneth Svendsen.
SCANPIX
VIL STENGE: Frp vil legge ned Bergensbanen.
HELGE SUNDE