— Lensmannen fortjener honnør og ros. Jeg er helt enig med Andersen når han sier at kvinner bør velge partner med større omhu. Det gjelder spesielt norske kvinner som vurderer å gifte seg med menn som kommer fra kulturer som har et nedlatende syn på kvinner, sier Frps nestformann Siv Jensen.- Likestillingssenterets direktør Ingunn Yssen og Guri Ingebrigtsen burde heller lytte til lensmannen som snakker av erfaring enn å fly i strupen på ham. I stedet for å ta lensmannens budskap på alvor, forsøker Ingebrigtsen og Yssen å feie kulturproblemer under teppet slik Ap har gjort i mer enn 20 år, sier Jensen.