• Vi har fått en enstemmig tilslutning til å gå videre, sa Frp-leder Siv Jensen etter et møte med partiets sentralstyre onsdag.

Onsdag klokken 18.20 redegjorde Frp-leder Siv Jensen for utviklingen etter at sentralstyret hadde sittet i møte bak lukkede dører fra klokken 17 på partikontoret i Karl Johans gate 25.

Jensen påpeker at partiet har forventninger om anselig gjennomslag for viktige saker for dem.

De fire partiene møtes uansett torsdag for å diskutere den videre prosessen.

— Vi har en god og grunnleggende respekt for hverandre i samtalene, sier Jensen om sonderingene.

I Fremskrittspartiet er sentralstyret referansegruppe i sonderingsfasen, mens landsstyret vil ta endelig stilling til et eventuelt ferdig forhandlet resultat. NTB får opplyst at landsstyret vil oppdateres på en telefonkonferanse rundt klokken 19.30 onsdag.