BÅRD OVE MOLBERG

Babyboomen i etterkrigsårene gjør at utgiftene til avtalefestet pensjon vokser med nesten 50 prosent fra 2005 til 2010. Nå vil Frp frata friske mennesker muligheten til å bli tidligpensjonist på statens og arbeidsgivernes regning.

– AFP var opprinnelig ment å skulle omfatte sliterne i arbeidslivet, men har utviklet seg til å bli en allmenn ordning som de fleste benytter seg av. Den kostnaden er for stor, sier Frps pensjonspolitiske talsmann, Robert Eriksson.

Behovsprøving

Frp mener at tidligpensjonister må gjennom en form for behovsprøving før de eventuelt får pensjonisttilværelsen finansiert. De som ikke oppfyller kravene, men likevel velger å gå av tidlig, må selv ordne med finansieringen.

– Jeg mener vi må ha en fleksibel pensjonsalder, men gode skatteordninger bør gjøre det lønnsomt å spare til egen pensjon. Dermed kan den enkelte selv kan ta ansvar for å sikre sin fremtid som pensjonist, sier Eriksson.

Han mener dagens ordning bidrar til å støte de eldste arbeidstakerne ut av arbeidslivet. En arbeidsledig 55-åring har små sjanser til å få jobb i en bedrift med AFP, både fordi den gjenværende tiden som yrkesaktiv er kort, og fordi bedriften må betale en betydelig egenandel dersom vedkommende velger AFP.

Neste uke vil Eriksson fremme et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget i håp om å motivere de mellom 67 og 70 til å jobbe mer. Frp vil fjerne regelen om at pensjonen kuttes med 40 prosent dersom pensjonisten tjener over 120000 kroner i året.

Skarpt brev til Stoltenberg

Også de andre partiene på Stortinget vil endre reglene for tidligpensjon når pensjonsreformen trer i kraft i 2010, men ingen er villige til å gå så langt som Frp. De fem partiene som stilte seg bak pensjonsforliket i Stortinget i fjor (Høyre, KrF, Venstre, Sp og Ap), mener at en ny ordning skal bygges på AFP, og at bidraget fra staten skal være omtrent det samme som i dag.

Samtidig reagerer H, KrF og V sterkt på at regjeringen vurderer å droppe stortingsvedtaket om skatteskjerpelser for 62— og 63-åringer AFP-pensjonister fra 2007, slik LO krever. Nå forlanger de å få et ord med i laget.

«Hvis det skulle bli aktuelt at statsministeren vil gi signaler til partene i lønnsoppgjøret om AFP-ordningen, forutsetter vi at det har vært en dialog med oss i dette spørsmålet om hvilke signaler som gis», heter det i et brev fra de tre partilederne til Jens Stoltenberg.

Adresseavisen/Bergens Tidende