Prosjektet «Jobbing uten mobbing» ble etablert i 2004, og er et samarbeid mellom myndighetene, arbeidstaker— og arbeidsgiverorganisasjonene. Partene har utarbeidet en plan om forebygging og håndtering av mobbing i arbeidslivet. Målene er å:

n Sette aktørene på arbeidsplassen i stand til å forebygge og håndtere mobbing.

n Sikre kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing hos sentrale aktører.

n Spre kunnskap om mobbing.

n Tydeliggjøre mobbing som en viktig del av virksomhetens arbeid i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

På prosjektets egne hjemmesider, www.jobbingutenmobbing.no, finnes en oversikt over aktuelle medieklipp. Samtlige av disse omhandler personstriden mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen.

— Det er ikke noe grunnlag for å knytte dette prosjektet opp til Valla-striden. Dette arbeidet har vært planlagt i flere år, og var i utgangspunktet noe Kjell Magne Bondevik tok initiativ til, sier avdelingsleder Bjørn Erikson i LOs arbeidsmiljøavdeling.