– En slik vurdering er viktig av hensyn til tilliten fra det internasjonale miljøet. Det er viktig å vite tidshorisonten som vil ligge til grunn for vurderingen og om det er behov for å utføre periodevise trusselvurderinger, skriver Landbruks— og matdepartementet i et brev til PST.

Det planlagte frølageret – i permafrosten på Svalbard – omtales som et sikkerhetslager, og er ledd i et internasjonalt samarbeid innenfor Verdens matvareorganisasjon (FAO).

Ved Longyearbyen

Frø fra en rekke genbanker rundt om i verden skal plasseres inne i fjellet i nærheten av Longyearbyen, som en sikkerhet for at genmateriale fra matplanter og fôrplanter ikke går tapt i tilfelle noen av genbankene blir rammet av brann, sabotasje, naturkatastrofer, krigshandlinger eller andre ødeleggelser.

Utenriksdepartementet informerte om planene i juni i fjor. Da ble det opplyst at man tok sikte på å åpne anlegget på Svalbard i løpet av 2006, og at byggekostnadene var anslått til rundt 20 millioner kroner.

Seniorrådgiver Grethe Evjen i Landbruksdepartementet arbeider i sekretariatet for prosjektet, der UD, Miljøverndepartementet og flere andre departementer også deltar. Hun opplyser til NTB at den opprinnelige tidsplanen ikke holder, og at anlegget tidligst vil starte driften høsten 2007.

Tre millioner frøprøver

Det globale frølageret skal plasseres i sandsteinslag inne i fjellet i nærheten av Longyearbyen. Men ennå er det ikke besluttet nøyaktig hvor. Permafrosten har en temperatur på cirka minus 3 grader. Temperaturen i lageret skal senkes ytterligere, til minus 18 grader.

Grethe Evjen forteller at det i dag finnes til sammen cirka seks millioner frøprøver i verdens genbanker. Det globale frølageret på Svalbard skal i henhold til de nåværende planene inneholde cirka tre millioner frøprøver.