Vi bruker dette poenget som et passende påskudd til å bruke nok et bilde fra Kirste & Sieberths bildebok fra Bergen anno 1910. Det viser Byparken slik den så ut den gang, og som vi ser kan man ikke klage på frodigheten. Vi leser i Bergen Byleksikon at dette området ble opparbeidet fra 1865 som følge av nyregulering etter bybrannen i 1855 og kommunens ervervelse av Maartmannshaven, også kalt Apotekerhaven eller de Besches have. Denne ble så tidlig som på slutten av 1600-tallet brukt til dyrking av medisinske urter. Johan de Besche utvidet hagen ved å fylle ut en del av Lille Lungegårdsvann, der han også bygde båthus og brygge. Ølbrygger Christian H. Maartmann eide området fra 1802, og det var hans familie som solgte til kommunen.Som man vil se, var hagen arrondert på en noe annen måte enn i dag. Foran Permanenten stod fontenen Vandkunsten, som prydet Torgallmenningen fra 1855, da åpningen av drikkevannsledningen fra Svartediket ble markert. Den ble flyttet til Maartmannshaven i 1868, men vek plassen for Ole Bull-statuen i 1901. Da sentrum ble omregulert etter bybrannen i 1916 forsvant Vandkunsten for godt. >r>r>r>