I et møte med statsadvokatembetet i Trøndelag torsdag ettermiddag ble det klart at politiet og påtalemyndigheten overlater den videre etterforskningen av Fritz Moen-saken og drapet på Torunn Finstad i 1977 til Gjenopptakelseskommisjonen. Dersom kommisjonen finner grunnlag for det, kan saken bli tatt opp igjen og Moen frikjent for drapet etter at han selv døde i fjor.

– Overtar

– På møtet ble vi enige om at det er vi som har ansvaret for den videre utredningen og at vi overtar hele saken, sier leder Janne Kristiansen i Gjenopptakelseskommisjonen til NTB.

Tirsdag 20. desember i fjor døde en 67 år gammel mann på Sykehuset Namsos etter at han hadde innrømmet at det var han som sto bak drapene på Sigrid Heggheim i 1976 og Torunn Finstad i 1977. Fritz Moen ble dømt for begge drapene, men ble i 2003 frikjent for drapet på Heggheim. Like før Moen døde i fjor vår, ble det levert inn en begjæring om at saken om drapet på Torunn Finstad måtte gjenopptas.

Både politiet i Sør-Trøndelag og Gjenopptakelseskommisjonen ønsket å etterforske dommen mot Fritz Moen og drapet på Torunn Finstad i kjølvannet av 67-åringens tilståelse før jul. Fritz Moens advokat, John Christian Elden, uttrykte imidlertid klar mistillit til politiet i Sør-Trøndelag i et brev onsdag. På møtet torsdag var det imidlertid enighet om at dette var en oppgave for kommisjonen.

Full enighet

– I utgangspunktet ønsket også vi å etterforske den nye utviklingen i saken, men var helt enige om at Gjenopptakelseskommisjonen burde overta hele sakskomplekset ettersom alt her henger tett sammen, sier førstestatsadvokat Jan Henrik Dahle i Trøndelag til NTB.

Fredag vil Janne Kristiansen drøfte med sine ansatte i kommisjonen hvordan de skal gå fram med granskningen av den svært komplekse saken som utgjør Moen-dommene. Lederen utelukker ikke at det vil bli nødvendig med bistand til etterforskningen av sakene, men vil ikke si om det da er Sør-Trøndelag politidistrikt som får oppgaven.

– Dersom vi får behov for bistand til etterforskningen, vil kommisjonen sende en henvendelse til Riksadvokaten som avgjør dette, sier Kristiansen.

– Glad

John Christian Elden var torsdag ettermiddag fornøyd med at politiet i Trondheim ikke lenger skal etterforske saken. Han var lettet over at kommisjonen tok ansvaret med å etterforske saken på nytt, deriblant den tilståelsen som kom før jul.

– Det er nokså klart at det lokale politiet og statsadvokatene i Trondheim ikke kan drive nøytral etterforskning når de allerede har fått en annen person dømt for saken, og så sent som for et par år siden med tyngde sto på at begge drapsdommene var riktige, uttaler Elden til NTB.