Conrad Svendsen Senter og stiftelsen Signo får rundt 20 millioner kroner, opplyser stiftelsen.

Senteret og eierorganisasjonen Signo var svært skuffet over erstatningsbeløpet på 16 millioner kroner som de ble tilkjent av Justissekretariatene i begynnelsen av mars. Advokat John Christian Elden sa da til NTB at han ville drøfte med styret i senteret om saken skulle bringes inn for tingretten med sikte på å få en høyere erstatning.

Kravet etter de feilaktige drapsdommene mot Fritz Moen var opprinnelig på 28 millioner kroner. Statsadvokaten i Sør-Trøndelag hadde innstilt på 23 millioner kroner.

Justissekretariatenes begrunnelse for å redusere beløpet så kraftig var at Fritz Moen døde før han ble frikjent for drapet på Torunn Finstad. De ville derfor ifølge Elden ikke gi noe oppreisningsbeløp for dette justismordet.

SCANPIX