• Ordningen med fritt sykehusvalg er for lite kjent, og det er delvis fastlegene sin skyld, mener Rune Skjælaaen. Han krever mer og bedre informasjon om ordningen, som kan gi pasientene kortere tid i helsekø.