ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no Bare 10 av de 200 sakene om bedriftsoppkjøp som Konkurransetilsynet har behandlet de fem siste årene førte til inngrep.Og i den siste femårsperioden har Konkurransetilsynet ikke stanset ett eneste oppkjøp, bare nøyd seg restriksjoner og vilkår, skriver Nationen. Dermed har SAS, statistisk sett, gode sjanser for å få godkjent oppkjøpet av Braathens. Og DnB kan se lyst på muligheten for en eventuell fusjon med Storebrand. Det siste vil i så fall føre til at de to store aktørene innen livs— og pensjonsforsikring. Storebrand og DnB-eide Vital, får en markedsandel på rundt 50 prosent. Høy terskel I forbindelse med SAS-oppkjøpet av Braathens og den mulige fusjonen mellom Storebrand og DnB/Vital Forsikring frykter Forbrukerrådet og mange andre prishopp for så vel flypassasjerer som livsforsikringskunder. Juridisk direktør Elisabeth Roscher i Konkurransetilsynet forklarer de lave tallene for inngrep med at det er en relativt høy terskel for å gripe inn mot fusjoner og bedriftsoppkjøp blir stanset av myndighetene. - Det er et drastisk sanksjonsmiddel å forby en fusjon. Loven krever om at konkurransen skal bli vesentlig begrenset før vi kan gripe inn, sier Roscher i en kommentar til BT.- Når er den grensen nådd? - Varselklokkene bør ringe når fusjoner fører til at en aktør får en markedsandel på mer enn 40 prosent, sier hun. SAS-kjøpet av Braathens er en sak tilsynet vil studere nøye. Det samme gjelder en eventuell avtale mellom DnB og Storebrand. Overdrevet frykt? - Når dere så sjelden griper inn må vel konklusjonen være at frykten for fusjoner er betydelig overdrevet?- Vi forvalter konkurranseloven og kan bare gripe inn hvis vilkårene er til stede. Ofte sier vi ja til et bedriftskjøp, dersom det er sannsynliggjort at effektivitetsgevinsten oppveier hensynet til konkurransen i markedet, og derfor ikke rammer forbrukerne, sier Roscher.Senterpartiets Morten Lund mener Konkurransetilsynet har vært for passiv i forhold til sammenslåingene på matvaremarkedet. Juridisk direktør Elisabeth Roscher er uenig i kritikken.- Dagligvarebransjen har vært gjenstand for inngående analyser fordi det nå bare er fire store aktører igjen på dette markedet. Vår konklusjon er at dette i øyeblikket fungerer,.men vi følger nøye med, sier hun.