— Dersom det er et sterkt forankret lokalt ønske om sammenslåing, vil vi ikke motsette oss dette, sier Solberg til Bergens Tidende.

På Vestlandet arbeides det for å slå sammen Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre til en region. Uten å ta stilling til det arbeidet, sier Solberg at regjeringen er forberedt på å dekke mellom 40 og 60 prosent av kostnadene ved å utrede sammenslåing av fylker.

Vil oppfordre

— Den effektiviseringsgevinst som oppnås ved sammenslåing er vi innstilt på at skal bli lokalt, sier Solberg.

Hun vil uansett oppfordre kommunene til samarbeide i større grad enn det de gjør i dag.

— Det kan være et steg på veien. Vi ser at det er behov for samarbeid, men sammenslåing er et nesten irreversibelt steg å ta.

Hva disse store fylkene skal få ansvar for er i aller høyeste grad usikkert. Sykehusene er borte, snart overtar staten ansvaret for rusvernet. Barnevernet er under omorganisering, og det inviteres til forsøk der kommunene overtar de videregående skolene.

Ikke overprøves

Regjeringen har foreslått at fylkeskommunene likevel ikke får overta landbruksavdelingene og miljøvernavdelingene som nå ligger under fylkesmannen. Dette til stor skuffelse for fylkespolitikerne.

En viktig begrunnelse er at disse avdelingene til dels fører kontroll med politiske beslutninger som er tatt i kommunene. Hun ønsker ikke at det skal foretas politisk overprøving av kommunale vedtak i fylkeskommunale organ.

— Ikke bare fordi vi mener at andre politikere ikke skal blande seg opp i sakene. Respekten for de kommunale vedtakene blir større når de oppfattes som endelige. Jeg synes det er verre at andre politikere overprøver politiske vedtak enn at en byråkrat gjør det. Da handler det om kontroll av lovverk og legalitet.

Landbrukskompetansen

En annen viktig begrunnelse er at fylkeskommunene mangler landbruksfaglig kompetanse.

Den finnes i kommunene. De er pålagt å ha slik kompetanse. Derfor er det naturlig at kommunene overtar deler av det fylkesmannen hadde ansvar for, sier Erna Solberg.