Ifølge lekkasjene vil regjeringen komme med flere forslag som ligger nær opp til KrFs politikk.

— Selv om isolerte ting kan se bra ut, kan vi ikke ta stilling til det før vi har sett helheten, ikke minst hvordan Ap har tenkt å finansiere tiltakene de foreslår. Jeg håper det først og fremst er sakene Ap er opptatt av, ikke å gjøre det vanskelig for en regjering som måtte komme, hvis det blir en ny, sier Bondevik.

Han var fredag travelt opptatt med å forberede seg til videre samtaler med Høyre-leder Jan Petersen for å avklare om det er grunnlag for å starte formelle regjeringsforhandlinger. Siktemålet er at KrFs sentralstyre mandag skal kunne ta stilling til om slike forhandlinger kan starte. Bondevik vil ikke si noe om hvor langt samtalene er kommet eller hvor de skal foregå, utover å si at det foreløpig er grunnlag for å fortsette dem.

— Det er for tidlig å si om vi kommer i mål, sier han.

TRAVEL: Kjell Magne Bondevik var i dag travelt opptatt.
FOTO: SCANPIX